Cryptography and Computer Security 2009

Ocenianie
Ocena składać będzie się z 3 składowych:
 • (71 pkt) krótkich kartkówek podczas ćwiczeń (2-3 w trakcie semestru),
 • (113 pkt) implementacji JEDNEGO z trzech zaproponowanych zadań,
 • (229 pkt) punktów zdobywanych na ćwiczeniach:
  • obowiązuje system "deklaracyjny"
  • na początku zajęć należy uroczyście złożyć na biurku prowadzącego listę zadań, co do których student jest przekonany, że potrafi je rozwiązać przy tablicy
  • listy zadań można znaleźć tutaj
Do zaliczenia wymagane jest zdobycie 155 punktów (= Prime[kartkowki] + Prime[implementacja] + Prime[cwiczenia] - punkty są naliczane osobno w każdej kategorii)

Punkty (częściowe update: 20 I, wszystkie kartkówki, wszystkie ćwiczenia. Osoby, które nie oddawały osobiście implementacji, a przesłały ją na maila mogą sobie doliczyć 10 pkt. Kto chce więcej, musi osobiście zaprezentować implementacje i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących o zaimplementowanego problemu) tu

 
Zadania implementacyjne
 • (18 XI) Zaimplementuj atak na uproszczoną wersję A5.1 z zadania 5 listy nr 1
 • (1 I) Zaimplementuj schemat ślepych podpisów RSA (klient + serwer) z paddingiem OAEP
 • (1 I) Wyznacz tablicę prawdopodobieństw z zadania 9 z listy 3. Następnie wykorzystaj ją do symulacji ataku metodą kryptoanalizy różnicowej. Wskaż rozkład prawdopodobieństwa wykorzystanego klucza.
 • (15 I) Treść zadania jest spersonalizowana. Aby zobaczyć treść zadania, należy podać numer indeksu. Można oddać jedynie przydzielone zadanie.
Symulator oceny końcowej >>>

Zakres ostatniej kartkówki:
mogą się pojawić zadania z poprzednich kartkówek, ponadto należy rozumieć podstawowe pojęcia, które pojawiły się na wykładzie.