Grafika komputerowa 2006:

Lista zadań:
 • (16 III) Zaimplementuj algorytm rysowania odcinka i rysowania okręgu.
 • (30 III) Zaimplementuj algorytm wypełniania. Wykorzystaj go do utworzenia kolorowego trójkąta Sierpińskiego - wypełniając różnymi kolorami trójkąty, które nie będą ulegały podziałom.
 • (27 IV) Stwórz prosty program graficzny, przy pomocy którego będzie można:
  • rysować różnymi kolorami: okrąg, odcinek, otoczkę wypukłą;
  • zapisywać do pliku powstały rysunek;
  • odczytywać z pliku rysunek
  Podpowiedź: dość łatwo zapisywać/odczytywać pliki w formacie jpeg.
 • (11 V) Stwórz scenę 3D na której będzie się znajdować: "podłoga", sześcian "przezroczysty", czworościan z pokolorwanymi ścianami, obracający się walec z przezroczystymi podstawami i kolorową ścianą boczną. Powinna być możliwość przemieszczania się w przestrzeni góra/dół, lewo/prawo jak również możliwość zmiany kierunku patrzenia.
 • (8 VI) Do sceny z poprzedniego zadania dodaj 3 źródła (różnego) światła. Obiekty znajdujące się na scenie mają rzucać cienie
Wyniki kartkówek >>>
Symulator oceny końcowej >>>

Zakres ostatniej kartkówki: mogą się pojawić zadania z poprzednich kartkówek, ponadto należy znać pojęcia, które występują w skrypcie: np. drzewa ósemkowe (co to i do czego to to służy).