load('kodowanie.xml'); $xsl = new DomDocument(); $xsl->load('kodowanie.xsl'); $xslt = new XsltProcessor(); $xslt->importStylesheet($xsl); $transformation = $xslt->transformToXml($xml); echo $transformation; /*echo ""; echo ""; $xmlDoc = new DOMDocument(); $xmlDoc->load("index.xml"); print $xmlDoc->saveXML();*/ ?>