Kryptografia i teoria liczb (zimowy 2013)
Szyfry historyczne (szyfr Cezara, Vigenere'a, afiniczny, ...). Rodzaje ataków na systemy szyfrowania: ciphertext only, known plaintext, chosen plaintext, chosen ciphertext. Security by obscurity versus postulat Kerckhoffa. Prokotół TLS/SSL, certyfikaty X.509, podpisy cyfrowe, szyfrowanie symetryczne, asymetryczne, strumieniowe, funkcje haszujące, MAC. W tle: protokoły POP3, IMAP, SMTP, HTTP. Narzędzia: Wireshark. szyfrowanie, uwierzytelnianie, uzgadnianie klucza, dystrybucja kluczy) klucza symetrycznego vs. kryptografia asymetryczna. Grupy, grupy cykliczne, generatory. Tw. Eulera, Uzgodnienie klucza Diffie-Hellman. Książkowe RSA Podpisy cyfrowe. Oblivious transfer. Dzielenie tajemnic.
Przykładowe zadania: L1, L2, L3, L4 (zad 1, 8, 9), L5 (zad 1-5), L6 (zadania 1-4).
Tu są zadania, które w ubiegłych latach pojawiały się na kartkówkach na ćwiczeniach z dość podobnego przedmiotu (kartkówki (zadania 1-8)). Na kolokwium będzie pewnie podobnie. Będzie też część testowa z definicji/pojęć.