Cryptografia
Czym jest kryptografia. Enigma. Perfect secrecy, Vernam cipher.
Lektura: rozdziały 1-7 Introduction to Modern Cryptography
LFSRy w akcji: DVD (CSS), GSM (A5/1), Shrinking Generator
Lista 1 (15-20 X)
Lista 2 (23-27 X)
Distinguishers (Sign distinguisher for RC4's KSA)
Lista 3 (14-16 XI)
Lista 4 (21-23 XI)
Lista 5 (28-30 XI)
Lista 6 (5-7 XII)
Lista 7 (19-21 XII)
Format Preserving Encryption
Lista 8 (9-11 I)
Lista 9 (16-18 I)
Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń (40%) i konlokwium (60%).
Oceny z ćwiczeń: 3 - from 50%, 4 - from 70%, 5 - from 85%
Kolokwium odbędzie się 22 I podczas wykładu