Kryptografia
Czym jest kryptografia. Enigma. Tajność doskonała (Shannon'a). Perfect secrecy, perfect indistinguishability. Vernam cipher (OTP).
Lektura: rozdziały 1-7 Introduction to Modern Cryptography
Ciphertext-only attack, security for multiple encryptions, chosen ciphertext attack. (non-)Malleability. Perfect indistinguishability. Semantic security.
Stream ciphers. Pseudo random bit generators. Predictability. Statistical tests. Examples: LFSRs, shrinking generators. WEP 802.11b, RC4, GSM (A5/1), DVD (CSS). Modern stream ciphers: eStream.
CCA security. Authenticated encryption. Message authentication codes.
Algorytmy faktoryzacji: Fermata, Dixona, p-1 Pollarda, Sito kwadratowe.
Ocena końcowa jest średnią ważoną z oceny z ćwiczeń (zadania domowe) i konlokwium.
Kolokwium odbędzie się podczas ostatniego wykładu 17 VI. Zadania zostaną opublikowane na stronie prowadzącego o godzinie 9:15. Należy je rozwiązać samodzielnie na kartkach, następnie wykonać zdjęcia rozwiązań i przesłać emailem do prowadzącego (do godziny 11:05).