Intro
[7 X] Dostrzeganie procesów Markova w schematach kryptograficznych. Tasowania: top to random, random transposition, cyclic to random a szyfrowanie RC4. (by Paweł Lorek, Filip Zagórski)
Maple tutorial
[10 X] tutorial (by PL)
Markov chains crash course I
[15 X] Łańcuchy Markowa, rozkład stacjonarny, szybkość zbieżności, częściowo na podstawie książki Häggströma (by PL)
Crypto crash course I
[17 X] Perfect secrecy, indistinguishability, semantic security, stream ciphers, pseudo random generators (by FZ)
Markov chains crash course II
[22 X] Conductance, stała Cheeger, stała Poincare'go (by PL)
Ideal Cipher Model
[24 X] (by FZ)
Markov chains crash course III
[29 X; 5, 12 XI] (by PL)
Linear cryptanalysis
[19 XI] (by FZ)
Catena
[21, 26 XI] (by Paweł Pamuła)
Testy statystyczne
[28 XI] (by Grzegorz Łoś)
Attacks on AES
[3 XII] (by Marcin Słowik)
Algebraic cryptanalysis
[10 XII] (by Karol Gotfryd)
Statistical tests for permutations
[17 XII] KSA in RC4, top to random, random to top, random transpositions, Knuth shuffle (by Michal Kulis)
Testy statystyczne II
[14 I] (by Grzegorz Łoś) Prawo arcsine, prawo iterowanego logarytmu, na podstawie: Statistical Properties of Pseudo Random Sequences and Experiments with PHP and Debian OpenSSL (Yongge Wang, Tony Nicol; Esorics 2014)
Swap or not shuffle
[16 I] (by Piotr Markowski) Swap or not
Randomized partial checking
[21 I] (by Karol Gotfryd) Rapid mixing of RPC
Leakage resilience
[28 I] (by FZ)
Sponge
(by Bartłomiej Surma)
Password hashing competiton
Lyra 2
Argon
Catena