Projekt programistyczny 2009

Wymagania: wymagania w zakresie dokumentacji (do doprecyzowania)>>>
 
Regulamin
 • Projekt musi zostać oddany nie później niż na ostatnich zajęciach semestru.
 • Projekt musi być dostarczony z pełnymi kodami źródłowymi i zrealizowany w narzędziach dostępnych dla prowadzącego
 • Wykorzystanie niestandardowych bibliotek i cudzych programów czy kodów źródłowych wymaga akceptacji prowadzącego pod groźbą utraty zaliczenia.
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 • Program zostanie oceniony (wraz z elementami składowymi takimi jak dokumentacja, specyfikacja, itp.) w skali 2-5.5. Punkty te zostaną przemnożone przez liczebność zespołu i rozdzielone pomiędzy wykonawców proporcjonalnie do wkładu pracy poszczególnych członków zespołu. W przypadku gdy faktyczny podział pracy będzie trudny do ustalenia, prowadzący może zdecydować, że rozdział części puli punktów (np. połowy) dokona szef zespołu.
 • Oceniane będą etapy pośrednie projektu, a za opóźnienia będą naliczane punkty karne za każdy dzień opóźnienia.
 • Elementy składowe projektu:
  • specyfikacja programu z przewidywanym podziałem zadań w zespole
  • właściwy program (wraz z programem instalacyjnym)
  • dokumentacja programistyczna
  • dokumentacja dla użytkownika
  • dokumentacja "prawna" (licencje itp)
 • Etapy realizacji projektu:
  • Etap I: ostateczny termin ustalenia projektów ("list intencyjny") [22 X]
  • Etap II: specyfikacja+UML [12 XI]
  • Etap III: alpha [26 XI]
  • Etap IV: beta [17 XII]
  • Etap V: final
 • Kryteria oceny:
  • zgodność programu ze specyfikacją
  • jakość realizowanych usług: dostarczonej dokumentacji, terminowości, ...
  • Aktywność/współpraca członków zespołu (ślady w trac'u)
Przydatne linki: developer.android, eclipse
svn - każda grupa MUSI korzystać z systemu kontroli wersji
trac - każda grupa MUSI zarządzać projektem (podział zadań, milestone'y, tickety itp)