Bezpieczeństwo komputerowe
Kryptografia asymetryczna: uzgadnianie kluczy Diffie-Helman, szyfrowanie/podpisywanie RSA, ElGamal
PKI (Public Key Infrastructure), certyfikaty
Ataki niskopoziomowe. Buffer overflow.
Technologia Intel SGX. OpenSGX.
Secure multiparty computation, secure function evaluation
Security policy Link 1, link 2
Lista 2
  • Dane do zadania 1 Podaj numer indeksu
  • Dane do zadania 2 Podaj numer indeksu
Poniższą listę należy traktować jako listę "lektur" obowiązkowych.
Kolokwium odbędzie się 18 I podczas ostatniego wykładu. Ocena końcowa jest oceną z kolokwium i punktów z laboratorium.
  • 3.0 - co najmniej 50% punktów z laboratorium i co najmniej 50% punktów z kolokwium
  • 3.5 - co najmniej 60%...
  • 4.0 - co najmniej 70%...
  • 4.5 - co najmniej 80%...
  • 5.0 - co najmniej 90%...
Przyjmujemy, że z list zadań było do zdobycia 120 pkt.