Co?
Co będziemy robić? Pojekty w grupach ok. 5-cio osobowych, realizować projekty w stylu: Nokia innovative projects, projekty realizowane z firmą Identt, bądź Wasze pomysły na dowolny temat.
Po co?
Zajęcia mają służyć nauczeniu się:
 • przydatnych technologii wspomagających tworzenie złożonych systemów: git, ci, docker, OpenAPI (Swagger), kubernetes
 • metodologii realizacji projektów (np. scrum)
 • metodologii projektowania Design Thinking
 • wybranych (przez Was) frameworków/języków/technologii/...
 • no i... pracy w zespole
Zadanie nr 1 [do 10 X]
(do samodzielnej realizacji)
 • załóż konto w serwisie github (lub oferującym podobne funkcje), naucz się podstawowych komend git (zrozum po co one są i jakie potencjalne problemy rozwiązują)
 • dowiedz się, czym jest REST API
 • zapoznaj się z formatem json oraz z JWT (JSON Web Tokens)
 • zapoznaj się z OpenAPI
 • stwórz dokumentację serwisu który realizuje funkcje kalkulatora (wykorzystujący yaml)
Zadanie nr 2 [do 17 X]
Każda grupa ma przesłać opis projektu obejmujący:
 • szczegółowego opis wymagań systemu
 • opis funkcjonalności
 • harmonogram prac
 • podział zadań
 • określenie przyjętej metodologii realizacji projektu (...
 • opis wykorzystywanych technologii (języków programowania, frameworków, technologii...)
 • link do repozytorium (github)
 • link do wykorzystywanego systemu zarządzania projektem
Zadanie nr 3 [do 24 X]
Wykorzystajcie odpowiednie narzędzia (np. Diagrams, Moqups) i przygotowucie "mockup" aplikacji zawierający wszystkie "ekrany" (również te, które nie będą częscią wersji finalnej. Zastanówcie się, które "ekrany"/funkcjonalności będą dostępne w każdej z wersji alfa/beta/final.
Zadanie nr 4 [do 7 XI]
(do samodzielnej realizacji)
 • wygeneruj klienta przykładowego serwisu (za pomocą narzędzi oferowanych przez OpenAPI) (i umieść na swoim koncie w serwisie github); może to być serwis realizujący np. funkcje prostego kalkulatora;
 • przygotuj serwer obsługujący zapytania (wykorzystaj np. Flask)
 • przygotuj obraz docker'owy dla Twojego projektu serwera
Zadanie nr 5cdr [14 XI]
Przygotujcie:
 • plik swagger.yaml definiujący API,
 • wygenerujcie serwer (w wybranym frameworku/języku) i uruchomcie go z danymi testowymi.
Zadanie nr 6 [21 XI]
Należy przygotować diagramy UML:
 • Use Case Diagram
 • Sequence Diagram
 • Communication Diagram
 • Activity/State Machine Diagram
Jeżeli ktoś nie pamięta jak się je tworzy, to polecam: UML diagram types with examples, UML tutorial. Wygodnym narzędziem do (grupowego) tworzenia diagramów jest: draw.io (wymaga kilku uprawnień do Google Drive).
Zadanie nr 7 [6 XII]
Prezentacja wersji Alfa
Zadanie nr 8 [3 I]
Prezentacja wersji Beta
Zadanie nr 9 [17 I]
Prezentacja wersji finalnej
 1. Po co mam zakładać konto na Githubie?
  • : System kontroli wersji jest podstawowym narzędziem wspomagającym rozwój oprogramowania. Poza tym: “Moreover, github.com is now the world’s largest and most dynamic repository of open-source code, and a strong Github account has become more important than your CV or formal education for the most cutting-edge technology companies.”
 2. Po co zakładać konto na Heroku, jak mam konto AWS?
 3. Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?
  • : Tak, po pierwsze z uwagi na konieczność pracy zespołowej. Po drugie, tak mówi regulamin studiów PWR. Trzy nieusprawiedliwione obecności będą skutkować brakiem zaliczenia.