Programowanie Zespołowe
1. Rozproszone zbieractwo bitów...
2. Gumowe ucho: Celem projektu jest stworzenie aplikacji (Android) umożliwiającej szyfrowane rozmowy telefoniczne. Cel podstawowy: modyfikacja istniejących bibliotek VOIP, konfiguracja własnej bramki, opakowanie w SSL.
3. Tu baza (zastosowanie: zarządzanie pracownikami): aplikacja ma na celu umożliwienie działań pracowników firmy: monitoring online ich połączeń telefonicznych, lokalizacji, zawartości kalendarza itp.
4. Śledzik (aka: czy on mnie zdradza?): aplikacja ma za zadanie zbieranie jak największej informacji o posiadaczu danego telefonu, ze szczególnym uwzględnieniem danych zawartych w logach systemowych, które niejednokrotnie zawierają (choć nie powinny) np. informacje o wykonywanych połączeniach telefonicznych.
W logach znajdują się numery telefonów.
W logach znajdują się numery telefonów.
Aplikacja może być częścią pakietu "Tu Baza" -- jednakże głównym celem tego projektu jest uzyskanie jak największej ilości informacji przy znacząco mniejszym poziomie uprawnień (jedynie prawo do "debugowania" z dostępem do logów systemowych).
5. Karpik (aka: czy ona mnie śledzi?): celem jest przeniesienie systemu do sandboxa (takiego matrixa) i monitorowanie zainstalowanych aplikacji (czy nie wykonują one np. czynności "szpiegowskich").