Tydzień 1
Design Thinking crash course. Cykl rozwoju/tworzenie/projektowanie produktów/systemów/oprogramowania z pomocą design thinking
Redesigning gift-giving experience.
Więcej:
Zadanie nr 1 (indywidualne) [do 12 X 2014]
Załóż konta w następujących serwisach:
 • GitHub -- github.com.
 • AWS -- darmowe konto (założyć t1.micro, rok za darmo).
 • Heroku -- (hostowanie projektów: Ruby, PHP, Node.js, Python, Java, Clojure, Scala itd.) --
Uruchom aplikację (na Heroku), której kod będziecie edytować lokalnie/na AWS, a repozytorium będzie na GitHub'ie -- możesz wykorzystać przykładowe aplikacje getting-started/hello world z Heroku.
Zadanie nr 2 [do 19 X 2014]
Zgłoszenie grup projektowych. Podczas zajęć w kolejnym tygodniu każda grupa przedstawia cel projektu, skład grupy wraz z podziałem
Zadanie nr 3 [do 26 X 2014]
Każda grupa ma przesłać opis projektu obejmujący:
 • szczegółowego opis wymagań systemu
 • opis funkcjonalności
 • harmonogram prac
 • podział zadań
 • określenie przyjętej metodologii realizacji projektu (...
 • opis wykorzystywanych technologii (języków programowania, frameworków, technologii...)
 • link do repozytorium (github)
 • link do wykorzystywanego systemu zarządzania projektem
Zadanie nr 4 [25/26 XI]
Przygotowanie diagramów UML. Należy przygotować następujące diagramy:
 • Use Case Diagram
 • Sequence Diagram
 • Communication Diagram
 • Activity/State Machine Diagram
 • Component Diagram
 • Deployment Diagram
Jeżeli ktoś nie pamięta jak się je tworzy, to polecam: UML diagram types with examples, UML tutorial. Wygodnym narzędziem do (grupowego) tworzenia diagramów jest: draw.io (wymaga kilku uprawnień do Google Drive).
Zadanie nr 5 [9/10 XII]
Prezentacja wersji Alfa
Zadanie nr 6 [6/7 I]
Prezentacja wersji Beta
Zadanie nr 7
Prezentacja wersji finalnej
Lista realizowanych projektów
Ta sekcja ma na celu pomoc w znajdowaniu tematów/grup/...
 • Projekty proponowane przez NSN w ramach Innovative Projects -- lista projektow -- "Nokia oferuje wsparcie merytoryczne w formie regularnych konsultacji ze studentami implementującymi projekt a także opiekunami zajęć. Dzięki inicjatywie studenci mogą poznać nowoczesne narzędzia, metody pracy i technologie, oraz lepiej przygotować się do wyzwań czekających ich w przyszłym życiu zawodowym"
 • Gift Giving Experience Enhancer -- link do repozytorium: ...
 1. Po co mam zakładać konto na Githubie?
  • : System kontroli wersji jest podstawowym narzędziem wspomagającym rozwój oprogramowania. Poza tym: “Moreover, github.com is now the world’s largest and most dynamic repository of open-source code, and a strong Github account has become more important than your CV or formal education for the most cutting-edge technology companies.”
 2. Po co zakładać konto na Heroku, jak mam konto AWS?
 3. Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?
  • : Tak, po pierwsze z uwagi na konieczność pracy zespołowej. Po drugie, tak mówi regulamin studiów PWR. Trzy nieusprawiedliwione obecności będą skutkować brakiem zaliczenia.