Zadanie nr 1 [do 15 XI 2014]
Każda grupa ma przesłać opis projektu obejmujący:
 • szczegółowego opis wymagań systemu
 • opis funkcjonalności
 • harmonogram prac
 • podział zadań
 • określenie przyjętej metodologii realizacji projektu (...
 • opis wykorzystywanych technologii (języków programowania, frameworków, technologii...)
 • link do repozytorium (github)
 • link do wykorzystywanego systemu zarządzania projektem
Zadanie nr 2 [17/20 XI]
Należy przygotować następujące diagramy UML:
 • Use Case Diagram
 • Sequence Diagram
 • Communication Diagram
 • Activity/State Machine Diagram
 • Component Diagram
 • Deployment Diagram
Jeżeli ktoś nie pamięta jak się je tworzy, to polecam: UML diagram types with examples, UML tutorial. Wygodnym narzędziem do (grupowego) tworzenia diagramów jest: draw.io (wymaga kilku uprawnień do Google Drive).
Zadanie nr 3 [8/10 XII]
Prezentacja wersji Alfa
Zadanie nr 4 [5/7 I]
Prezentacja wersji Beta
Zadanie nr 5
Prezentacja wersji finalnej
 1. Po co mam zakładać konto na Githubie?
  • : System kontroli wersji jest podstawowym narzędziem wspomagającym rozwój oprogramowania. Poza tym: “Moreover, github.com is now the world’s largest and most dynamic repository of open-source code, and a strong Github account has become more important than your CV or formal education for the most cutting-edge technology companies.”
 2. Po co zakładać konto na Heroku, jak mam konto AWS?
 3. Czy obecność na zajęciach jest obowiązkowa?
  • : Tak, po pierwsze z uwagi na konieczność pracy zespołowej. Po drugie, tak mówi regulamin studiów PWR. Trzy nieusprawiedliwione obecności będą skutkować brakiem zaliczenia.