Check your codes:
Ward 1 - (Codes) (Provisional)
Ward 2 - (Codes) (Provisional)
Ward 3 - (Codes) (Provisional)
Ward 4 - (Codes) (Provisional)
Ward 5 - (Codes) (Provisional)
Ward 6 - (Codes) (Provisional)